Glasvezel Aalten & Oost Gelre | Disclaimer
1905
page-template-default,page,page-id-1905,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Disclaimer

Gebruik van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de initiatiefnemers worden aanbevolen. de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

de initiatiefnemers van www.glasvezelaaltenoostgelre.nl behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.